Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.tuzijatekaruhaz.com tulajdonosa és üzemeltetője a Pyro-Bán Kft.
A Pyro-Bán Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit.
Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény:
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény:
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény:
A tuzijatekaruhaz.com-ot üzemeltető Pyro-Bán Kft adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
A www.tuzijatekaruhaz.com szervere a Netvibe Kft-nél( Magyarország) van elhelyezve. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.